Utvikler  I  Bygger  I  Forvalter


Som en del av Angvik Gruppen har vi kontinuerlig engasjement i utbyggingsprosjekter og nyetableringer. Vi samarbeider med ulike arkitekter, entreprenører og konsulenter, og vi tar hånd om alt fra idé til ferdig bygg, inklusiv utleie og drift. Ute etter noe spesielt? Ta kontakt.
Kontakt oss


Bilbyen – God byutvikling


Bilbyen Molde

Bilbyen ligger på Eikrem, ca 5 km øst for Molde sentrum.
Vi ser for oss at 8 –10 forhandlere blir etablert i dette området. Ved at store plasskrevende aktører flytter til Eikrem, frigis det sentrumsnære arealer som vil kunne benyttes til handel. Dette er god byutvikling som vil forsterke den gode handelsstrukturen i Molde.
Oppstart


2017

Areal


125 mål

Antall bilforhandlere


8-10
Konseptet Bilbyen vil gi bransjen felles markedsmessige synergier, enhetlig plassering og utforming med gode adkomst- og parkeringsforhold. Vi ser for oss at 8 –10 aktører blir etablert i dette området. Per nå er det 5 ulike bilforhandlere som er en del av Bilbyen Molde. Slatlem Molde med Skoda og Mazda, og Nardo Bil med Volvo er allerede etablert. Harald Hustad med Toyota og Brages Molde med BMW er under oppføring. I tillegg holder Bertel O. Steen med Mercedes til i området fra før. Samlet vil Bilbyen bli en betydelig arbeidsplass.Bilbyen kart

Interessert i å vite mer om Bilbyen?

 

Kontakt oss
Årø næringsspark – Sentral beliggenhet


Årø næringspark

Årø Næringspark, ovenfor Årø flyplass, ligger svært sentralt i forhold til den ekspansive boligutviklingen i Årølia. Tomta er på 36 mål og planlegges til allsidig næringsvirksomhet.
Oppstart


2020

Tomteareal


36 mål

Areal


36.000 kvmÅrø næringspark


Næringsparken er regulert innen begrepet handel med plasskrevende varer, noe detaljvarehandel og kontorareal, lager og verksted, forsamlingslokale, samt et mindre antall boliger. Næringsparken er regulert innen begrepet handel med plasskrevende varer, noe detaljvarehandel og kontorareal, lager og verksted, forsamlingslokale, samt et mindre antall boliger.

Årø næringsparkÅrø næringspark

Interessert i å vite mer om Årø Næringspark?

 

Kontakt oss


Angvik Gruppen


prosjektledere

Angvik Gruppen er en aktiv pådriver for utvikling og et felles selskap for eierselskapene: Angvik Byggkompani, Angvik Eiendom, Angvik Areal og Handelshuset Angvik. Gruppen har flere pågående eiendomsprosjekter som vi utvikler på egenhånd, eller i samarbeid med andre. Vi tilrettelegger og driver aktivt markedsføringsarbeid mot nasjonale aktører for at nye virksomheter skal bli lokalisert i vår region.
Angvikgruppen